Meist

Trükikvaliteet on meie silmis üks olulisemaid asju (olgu, sellest olulisem on võib-olla üksnes trükiplaatide kvaliteet), ja sellepärast panustame pidevalt kõige moodsamatesse seadmetesse, tarkvarasse ja enesetäiendamisse.

Meie tööga käib kaasas pidev innovatsioon ja keskkonnasõbraliku tootmise arendamine, sest mis kasu on ilusasti trükitud pakendist, kui pole enam loodust, mis selle andidega täidaks.

Oma inimesi me hoiame ning panustame pidevalt nende arengusse ja heaolusse. Võid olla kindel, et sinu trükiplaadid on valmistanud pädev ja rõõmus plaadimeister, kes tunneb oma tööst ja kvaliteetsest tulemusest rõõmu. Meil on hea meel, et meie töötajate keskmine tööstaaž Data Plate’is on rohkem kui 10 aastat.

Oleme usaldusväärne ja koostööaldis partner, kes teeb, mis lubab. Mõtleme sinuga kaasa ja otsime koos lahendusi ka kõige keerulisematele trükialastele väljakutsetele. Ikka selleks, et sina saaksid oma klientide ootusi ületada.

MISSIOON:
Meie missioon on olla kvaliteetse trükiplaadi vajadusega kliendi kõige esimene valik.

VISIOON:
Panustades oma teadmiste, uue tehnoloogia ja kvaliteediga aitame oma klientidel areneda ja luua paremat toodet.

Kvaliteedi- ja keskkonnaalased juhtpõhimõtted
Ettevõtte juhtkond on sõnastanud järgmised juhtpõhimõtted, kui oma tegevuse strateegilise eesmärgi, mis annab edasi meie kvaliteedi- ja keskkonnaalased veendumused ja taotlused:


Kliendikesksus – oma tegevuses lähtume alati esmalt klientide vajadustest ja ootustest. Peame alati kinni klientidele antud lubadustest ning oleme tellimuste täitmisel paindlikud ja tarnetes täpsed. Tõeline partnerlus eeldab vastastikust usaldust, tegevuse pidevat arendamist ja vastastikust kasu äritegevuses. Meie eesmärk on klientide rahulolu pidev kasv.
Vastutus – Kõik meie ettevõtte töötajad vastutavad oma töö kvaliteedi eest ning täidavad tööohutuse ja keskkonnanõudeid. Täidame meie tegevusele ja toodetele rakenduvate seaduste ja standardite nõudeid. Töötajate heaoluks ja töö tegemiseks oleme loonud avatud ja inspireeriva töökeskkonna, kus on väga head töötingimused. Julgustame kõiki oma töötajaid ennast pidevalt täiendama, omandama ja kasutama uusi oskusi ning jagama kolleegidega oma parimaid praktikaid.
Keskkonnasäästlikus – Täidame kehtivaid keskkonnanõudeid ning väldime oma tegevuses saastamist. Tooraine ja energia optimaalse kasutamisega vähendame keskkonnale avaldatavat negatiivset mõju. Kasutame rohelist energiat. Eelistame võimalusel loodussõbralikult toodetud materjale ja partnerit kes hindab keskkonnasõbraliku lähenemist. Sorteerimise ja taaskasutuse kaudu püüame tootmisjäätmete hulga viia miinimumini. Meie keskkonnapoliitikast lähtuvalt on püstitatud konkreetsed eesmärgid ja seatud ülesanded, mis vaadatakse läbi vähemalt kord aastas.
Jätkusuutlikkus – Data Plate on uuendusmeelne ja koostööaldis partner. Töötame alati pika vaatega, et pakkuda oma klientidele asjatundlikku ja usaldusväärset koostööd. Samuti hindame pikaaegseid suhteid ka meie töötajate, tarnijate ja klientidega. Meie tegevus on kuluteadlik ja kulutõhus – see tagab kasumlikkuse kasvu ja jätkusuutlikkuse.
Pidev parendamine – Oleme seda meelt, et parenduseks on võimalusi lõputult. Oleme pühendunud pidevale ja süstemaatilisele toote-, teenuse-, töökeskkonna ning neid hõlmavate protsesside parendamisele. Areng ei tohi peatuda, igal aastal peaks laienema kliendibaas, lisanduma uut tarkvara või lisanduma uusi seadmeid.

Bureau Veritas
Esko HD Flexo Certified
Esko XPS Crystal Certified
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige
FTA Member
100% roheline energia